Terms of Use | Marantz™

Podmínky používání

Podmínky používání

  • Přestože byla věnována pozornost zajištění přesnosti informací na domovské stránce společnosti Marantz a na ostatních webových stránkách společnosti Marantz (společně označovaných jako "webové stránky"), INFORMACE NA TĚCHTO STRÁNKÁCH JSOU PŘEDÁVÁNY BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENÍ SPOLEČNOST MARANTZ ANI JEJÍ SUBJEKTY ODPOVĚDNÁ V SOUVISLOSTI S POUŽITÍM ZPROSTŘEDKOVANÝCH INFORMACÍ, NENÍ-LI V PŘÍSLUŠNÉM PŘÍPADĚ UVEDENO JINAK. Společnost Marantz nezaručuje, že webové stránky nebo servery, které tyto webové stránky zpřístupňují, neobsahují viry ani jiné škodlivé prvky.
  • Společnost Marantz si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění provádět změny a/nebo aktualizace informací obsažených na Webových stránkách.
  • Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které nejsou pod kontrolou společnosti Marantz. Společnost Marantz nenese žádnou odpovědnost za obsah těchto jiných webových stránek. Společnost Marantz poskytuje takové odkazy pouze pro usnadnění a zařazení jakéhokoli odkazu na takové webové stránky neznamená, že společnost Marantz schvaluje obsah takových stránek.
  • Informace uvedené na webových stránkách lze používat, kopírovat nebo šířit pouze v nezměněné podobě pro osobní informační účely a za předpokladu, že je zachován symbol a upozornění na autorská práva, jak je uvedeno v dolní části příslušné stránky. Toto právo se nevztahuje na software, pokud to není povoleno v souladu s odstavcem 6 níže.
  • Webové stránky poskytují přístup k mezinárodním katalogům produktů Marantz, a proto mohou obsahovat odkazy nebo křížové odkazy na konkrétní produkty a služby Marantz, které nejsou v dané zemi (snadno) dostupné. Jakýkoli takový odkaz neznamená, že společnost Marantz má v úmyslu prodávat takové výrobky nebo služby v konkrétní zemi.
  • Software, který je k dispozici ke stažení z jakýchkoli webových stránek, podléhá podmínkám příslušné licenční smlouvy. S výjimkou případů uvedených v příslušné licenční smlouvě je software k dispozici pouze pro použití koncovými uživateli a jakékoli další kopírování, rozmnožování nebo šíření softwaru je výslovně zakázáno. PŘÍPADNÉ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE TAKOVÉHO SOFTWARU PLATÍ POUZE TAK, JAK JE VÝSLOVNĚ UVEDENO V PŘÍSLUŠNÉ LICENČNÍ SMLOUVĚ. SPOLEČNOST MARANTZ SE TÍMTO ZŘÍKÁ VŠECH DALŠÍCH ZÁRUK, PROHLÁŠENÍ A PODMÍNEK TÝKAJÍCÍCH SE TAKOVÉHO SOFTWARU, VČETNĚ JAKÝCHKOLI PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK.
  • Tyto podmínky se řídí nizozemským právem a jsou vykládány v souladu s ním.
  • Autorská práva k Webovým stránkám a jejich obsahu náleží společnosti Marantz nebo jejím poskytovatelům licence. Všechna práva jsou vyhrazena.

Dostupnost modelů se může v jednotlivých zemích lišit. Společnost Marantz si vyhrazuje právo na změnu designu a specifikace zboží bez předchozího upozornění.

Dolby, Pro Logic, Dolby Surround a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Inc. Vyrobeno na základě licence společnosti Lucasfilm Ltd. Lucasfilm a THX jsou registrované ochranné známky společnosti Lucasfilm Ltd. Vyrobeno na základě licence společnosti Digital Theater Systems Inc. US Pat. No. 5.451.942 a další celosvětově vydané a probíhající patenty. "DTS" a "DTS Digital Surround" jsou ochranné známky společnosti Digital Theater Systems Inc. c 1996 Digital Theater Systems Inc. Všechna práva vyhrazena. " TruSurround, SRS a symbol SRS jsou ochranné známky společnosti SRS Labs, Inc. technologie TruSurround je vyráběna na základě licence společnosti SRS Labs, Inc."