Záruka | Marantz™

Záruka

Záruka

Pokud si zakoupíte zcela nový výrobek Marantz u autorizovaného prodejce Marantz, máte záruku, že získáte plnou TŘÍLETOU záruku na výrobky PREMIUM (kromě univerzálních dálkových ovladačů) a DVOULETOU záruku na všechny ostatní výrobky (řada RANGE a univerzální dálkové ovladače). Výrobky z naší řady Premium poznáte podle čísla modelu. Čísla modelů řady Premium jsou menší než 20 (tj. PM11, PM14 atd.) V případě, že se u vašeho výrobku MARANTZ objeví závada v rámci platné záruční doby, vraťte jej autorizovanému prodejci, u kterého byl zakoupen. Váš prodejce pak může výrobek uznat v souladu se záručními podmínkami. Nezapomeňte přiložit kopii prodejního dokladu a podrobné informace o závadě.

Klikněte zde a vyhledejte autorizovaného prodejce Marantz ve své zemi.

S výjimkou níže uvedených případů se tato záruka vztahuje na díly a práci při odstraňování všech vad materiálu a zpracování.

Záruka se nevztahuje na tyto případy.

1) Poškození, opotřebení, nesprávná funkce nebo nesplnění výkonnostních specifikací v důsledku:
 
a) Nehody, přírodní události, nesprávné použití, zneužití nebo neautorizovaná úprava výrobku.

b) Nesprávná instalace, demontáž nebo údržba nebo nedodržení pokynů dodaných s výrobkem.

c) Oprava nebo pokus o opravu provedený osobou, která není oprávněna k opravě výrobku společností Marantz.

d) Jakákoli přeprava výrobku (reklamace musí být předložena dopravci).

e) Jakákoli jiná příčina než vada výrobku.

2) Čištění, prvotní nastavení, kontrola bez zjištěných závad nebo poplatky za instalaci, demontáž nebo opětovnou instalaci výrobku.
 
3) Jakýkoli výrobek, na kterém bylo poškozeno nebo odstraněno sériové číslo.
 
4) Baterie.

5) Příslušenství, mimo jiné včetně baterií, kabelů, montážního příslušenství a držáků, čisticího příslušenství, antény a odpojitelných napájecích kabelů.
 
6) Záruka zaniká, pokud byl přístroj zakoupen u jiného než autorizovaného prodejce Marantz. 

 
Kdo může záruku uplatnit?

Tuto záruku může uplatnit pouze původní kupující a je nepřenosná.

Co pokryje společnost Marantz

U položek, na které se vztahuje záruka, uhradíme veškeré náklady na práci a materiál. Úhrada přepravních nákladů je popsána v další části této záruky.

Jak si můžete nechat přístroj opravit?

1) Pokud váš přístroj potřebuje servis a je po záruční době, kontaktujte písemně zákaznický servis Marantz UK. Adresní údaje naleznete na našich webových stránkách v části "Kontaktujte nás". Poradíme vám jméno a místo jednoho nebo více autorizovaných servisů Marantz, u kterých lze servis zajistit.
 
2) Pokud je nutné výrobek odeslat k servisu, musíte uhradit veškeré přepravní poplatky. Pokud se však na nutnou opravu vztahuje záruka, uhradíme přepravní náklady do a z jakéhokoli místa v rámci Spojeného království a Irské republiky, pokud je to od prodejce, u kterého jste výrobek původně zakoupili.
 
3) V případě požadavku na záruční servis je nutné předložit originál datovaného prodejního dokladu nebo jiný datovaný doklad o koupi. Na tomto dokladu o koupi musí být uvedeno jméno kupujícího a prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen.

Omezení předpokládaných záruk

Všechny předpokládané záruky prodejnosti a vhodnosti pro určitý nákup jsou omezeny na dobu trvání této záruky.

Vyloučení náhrady škody

Odpovědnost společnosti Marantz za jakýkoli vadný výrobek je omezena na opravu nebo výměnu výrobku podle volby společnosti Marantz. Společnost Marantz neodpovídá za škody na jiných výrobcích způsobené jakoukoli vadou výrobků Marantz, za škody založené na nepohodlí nebo ztrátě používání výrobku nebo za jakékoli jiné škody, ať už náhodné, následné nebo jiné.

Reklamace v rámci záruky

Společnost Marantz doporučuje kontaktovat prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, aby mohl ověřit reklamaci výrobku a případně ji uznat v rámci záručních podmínek.