Service Information

Europa:

Hvis du køber dit helt nye Marantz-produkt fra en autoriseret Marantz-forhandler, vil du være garanteret din fulde TRE ÅRS garanti på PREMIUM-produkter (excl. universal-fjernbetjeninger) og en TO ÅRS garanti på alle andre produkter (RANGE-serien og universal-fjernbetjeninger). Hvis dit Marantz-produkt udvikler en fejl indenfor garantiperioden, bedes du returnere den til din autoriserede forhandler, hvor den blev købt. Producenten vil da reparere produktet i henhold til garantiens vilkår og betingelser. Husk venligst at inkludere en kopi af kvitteringen såvel som detaljeret information vedrørende fejlen.

Klik her for at finde en autoriseret Marantz-forhandler i dit land.

Undtagen for betingelser dækket nedenfor, dækker denne garanti dele og arbejdstimer til at korrigere alle fejl i materialer og håndværk.

Følgende er ikke dækket af garantien.

1) Skade, nedbrydning, funktionsfejl eller hvis den ikke lever op til specifikationerne grundet:
 
a) Skader, følge af naturkræfter, misbrug, forkert ibrugtagning eller uautoriseret modificering af produktet.

b) Forkert installation, udtagning eller selv-service eller hvis man ikke følger instruktionerne, som blev vedlagt produktet.

c) Reparationer eller forsøg på reparationer af nogen, som ikke er autoriseret af Marantz til at reparere produktet.

d) Enhver forsendelse af produktet (i stedet skal fragtselskabet holdes ansvarlig).

e) Enhver anden årsag end en produktdefekt.

2) Rengøring, opsætning, gennemtjekning uden defekter fundet, eller omkostninger ved installation, fjernelse eller reinstallation af produktet.
 
3) Ethvert produkt hvor serienummer er blevet gjort ulæseligt, modificeret eller ødelagt.
 
4) Batterier.

5) Tilbehør, hvilket inkluderer men ikke begrænser sig til: Batterier, kabler, monterings-hardware og beslag, rengøringstilbehør, antenne og aftagelige strømkabler.
 
6) Garantien er brudt, hvis købet blev foretaget fra enver anden end en autoriseret Marantz-forhandler.

 
Hvem kan benytte garantien?

Denne garanti kan udelukkende blive benyttet af den originale køber og kan ikke gives videre.

Hvad Marantz vil dække.

Vi vil betale for arbejdsomkostninger og udgifter til materialer for elementer dækket af garantien. Betaling af fragt-udgifter vil blive diskuteret i næste sektion af denne garanti.

Hvordan kan du få din enhed serviceret?

1) Hvis din enhed har brug for at blive serviceret og den er forbi dens garantiperiode, kontakt da Marantz Danmarks kundeservice på skrift. Du kan finde adressedetaljer på "Kontakt Os"-sektionen af vores hjemmeside. Vi vil anvise dig navn og placering på en eller flere autoriserede Marantz service-agenter, hvorfra du kan modtage service.
 
2) Du bliver nødt til at betale enhver fragtudgift, hvis det er nødvendigt at sende produktet til service. Er de nødvendige reparationer dækket under garantien, vil vi betale for fragtudgifter til og fra enhver destination i Danmark, sålænge det er fra forhandleren, hvorfra du oprindeligt købte produktet.
 
3) Når service via garantien er nødvendig, skal du fremvise/vedlægge den originale kvittering med dato eller andet dato-mærket bevis på køb. Dette bevis skal vise navn på køber og forhandler, og hvor produktet blev købt fra.

Begrænsninger på indforståede garantier

Alle indforståede ganratier for salgsbarhed og sundhed for et givent køb er begrænset i varighed til længden af denne garanti.

Undtagelser af skader

Marantz' ansvar for ethvert defekt produkt er begrænset til reparation eller udskiftning af produktet efter Marantz' vurdering. Marantz kan ikke stilles til ansvar for skader på andre produkter som følge af en defekt i Marantz' produkter, skader baseret på gene eller tab af produktets funktion eller nogen anden form for skade overlagt, uoverlagt eller andet.

Garanti-krav

Marantz råder til, at du kontakter forhandleren, hvorfra du oprindeligt købte produktet, så de kan verificere produkt-kravet og servicere/reparere den under garantiens omstændigheder, hvis dette dømmes nødvendigt.

 
X